czwartek, 17 marca 2011

Edward Poytner, Paweł i Apollos, 1872

Brytyjski malarz Edward Poytner wykonał w 1872 r. fresk zatytułowany: Paweł i Apollos. Zilustrował fragment 1 Listu do Koryntian 3, 4-9: "Skoro jeden mówi: «Ja jestem Pawła», a drugi: «Ja jestem Apollosa», to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę".  Fresk znajduje się w Tate Collection.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz