poniedziałek, 17 stycznia 2011

Caravaggio, Nawrócenie świętego Pawła (wersja pierwotna)

Obraz Nawrócenie świętego Pawła (lub konwersji Saula), namalowany przez włoskiego malarza Caravaggio, mieści się w Rzymie w kolekcji Odescalchi Balbi. Jest to jeden z co najmniej dwóch obrazów Caravaggia dotyczących nawrócenia św. Pawła. Bardziej znany (niżej o nim pisałem) to Nawrócenie św. Pawła w drodze do Damaszku, znajdujący się w kaplicy bazyliki Santa Maria del Popolo.
Obraz powstał, wraz z "Ukrzyżowaniem św. Piotra", na zlecenie księdza (później kardynała) Tiberio Cerasiego, Ministra Skarbu papieża Klemensa VIII, we wrześniu 1600. Pierwsze obrazy zostały odrzucone przez Cerasiego i zastąpione przez inne wersje, które wiszą w kaplicy dziś. Daty zakończenia i odrzucenia są związane ze śmiercią Cerasiego w maju 1601. Większość uczonych jest przekonana, że prezentowany obraz stanowi pierwotną wersje nawrócenia św. Pawła.
Obraz ukazuje moment, gdy Szaweł z Tarsu, będący w drodze do Damaszku, aby zniszczyć wspólnotę chrześcijańską, zostaje oślepiony przez światło i słyszy głos Chrystusa, mówiący: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?". W innym miejscu Paweł twierdzi, że widział Chrystusa podczas wizji: "Ja nie widziałem Jezusa, Pana naszego?" (1 Kor 9,1).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz